Naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming is voor ons niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een belangrijke vertrouwensfactor. Met de volgende gegevensbeschermingsvoorschriften willen wij u daarom op transparante wijze informeren over het type, de omvang en het doel van de door u verzamelde en verwerkte persoonlijke gegevens binnen deze internetaanwezigheid en uw rechten.

Verantwoordelijk voor gegevensbescherming overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de EU-gegevensbeschermingsverordening (DSGVO):

Dr. Harald Renner
Nordstr. 11
D-34630 Gilserberg

Welke gegevens we verzamelen en verwerken

a) loggegevens

Wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten, stuurt het apparaat waarmee u de site bezoekt automatisch loggegevens (verbindingsgegevens) naar onze servers. Loggegevens omvatten het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website of dienst, het type browser dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website of dienst, de webpagina die u eerder hebt bezocht, uw systeemconfiguratie, en de datum en tijd. Wij slaan IP-adressen alleen op voor zover dat nodig is om onze diensten te leveren. Anders worden de IP-adressen verwijderd of geanonimiseerd. Wij slaan uw IP-adres bij uw bezoek aan onze website en de IP-adressen van de bezoekers van uw website maximaal 7 dagen op om aanvallen te herkennen en te voorkomen.

b) Koekjes

Wij gebruiken cookies op verschillende plaatsen op onze website. Dit zijn kleine identifiers die een server opslaat op het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website of diensten. Ze bevatten informatie die kan worden opgevraagd wanneer u gebruik maakt van onze diensten en zo een efficiënter en beter gebruik van onze website mogelijk maakt.
Wij maken gebruik van permanente en zogenaamde sessiecookies. Sessiecookies zijn al verwijderd wanneer u uw webbrowser sluit. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat totdat ze niet langer nodig zijn om hun doel te bereiken en worden verwijderd.
De cookies dienen om onze diensten te verbeteren. Ze worden gebruikt om statistische waarden over onze website te verzamelen, bijvoorbeeld het aantal bezoekers.
U kunt het plaatsen van cookies te allen tijde verhinderen door middel van een passende instelling in uw internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen cookies die al zijn ingesteld, te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers.

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens ten opzichte van ons. Dat deden ze:

het recht van toegang tot de categorieën verwerkte gegevens, de doeleinden van de verwerking, de duur van de opslag en de eventuele ontvangers. (art. 15 DSGVO).
Een recht op correctie of verwijdering van onjuiste of onvolledige gegevens. (art. 17 DSGVO).
Een recht op beperking van de verwerking, voor zover een verwijdering niet mogelijk of betwistbaar is. (art. 18 DSGVO).
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking indien de gegevensverwerking is uitgevoerd op basis van een rechtmatig belang. (Art. 21, lid 1 DSGVO).
Het recht om een gegeven toestemming voor de toekomst in te trekken. (Art. 7, lid 3 DSGVO).
Een recht op gegevensportabiliteit in een gemeenschappelijk formaat. (art. 20 DSGVO).
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, in het bijzonder in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van vermoedelijke inbreuk. (art. 77 DSGVO).
Doorgifte van gegevens aan derde landen buiten de EU

Alle hierboven gegeven informatie wordt verwerkt op servers binnen de Europese Unie. Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan of verwerkt in derde landen als de wet hierin voorziet en er in het derde land een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd.

Openbaarmaking van gegevens

In principe geven wij uw persoonlijke gegevens niet door aan derden.